Prijímacie konanie

jan
30

Voliteľné predmety na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku

Rámcový učebný plán ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu je schvaľovaný ministerstvom školstva pre jednotlivé typy škôl.

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Prijímacie konanie
DETAIL
jan
17

Uchádzači o štúdium v šk. roku 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 ponúkame štúdium v študijnom odbore: GYMNÁZIUM – Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL