• Jarné prázdniny

 • Lyžiarsky výcvik

  1. ročník - Vyšné Ružbachy
 • Krajské kolo v basketbale chlapcov

  Sabinov
 • Týždeň s rodeným hovoriacim

 • Hodina v hrade

  1. ročník
 • Zážitkové čítanie v mestskej knižnici

  2. ročník
 • Exkurzia Osvienčim

  3. ročník
 • EČ a PFIČ MS zo SJL

  4. ročník
 • Zážitkové čítanie v mestskej knižnici

  1. ročník
 • Hodina v hrade

  2. ročník
 • Bedmintonový turnaj

  III. A, III. C
 • Kariérne poradenstvo

  III. B
 • EČ a PFIČ MS z ANJ a NEJ

  4. ročník
 • Kariérne poradenstvo

  III. A
 • EČ MS z MAT

  4. ročník
 • Kariérne poradenstvo

  III. C
 • Matematická súťaž KLOKAN

 • Febiofest

  3. ročník
 • Okresné kolo vo volejbale dievčat

 • Okresné kolo vo volejbale chlapcov

 • Veľkonočné prázdniny

 • Polročné prázdniny

 • Krajské kolo olympiády zo SJL

 • Olympiáda ľudských práv

 • Krajské kolo olympiády z NEJ

 • Školská prehliadka SOČ

 • Krajské kolo olympiády z ANJ

 • Projektový deň

  Aj oni sú naši...
 • Výmenný pobyt ANSBACH

 • Vansovej Lomnička

 • Jarné prázdniny

 • Krajské kolo matematickej olympiády

  Kategória A
 • IT prednáška - Daniel Novák (INLOOP)

 • Regionálne kolo olympiády z ANJ

 • 2. rodičovské združenie - konzultačné

 • Regionálne kolo olympiády z NEJ

 • Klasifikačná porada za 1. polrok

 • Školské kolo matematickej olympiády

  Kategórie B a C
 • Vydávanie výpisov známok za 1. polrok

  Kategórie B a C
 • Ďeň boja proti AIDS

  Rozhlasová relácia
 • Finančná gramotnosť

  Školenie IV.A - 1. časť
 • Prekladateľská súťaž - Juvenes Translatores

 • Prednáška o SCIO testoch

  4. ročník
 • Finančná gramotnosť

  Školenie IV.B - 1. časť
 • Súdne pojednávanie

  Spoločenskovedný seminár
 • Finančná gramotnosť

  Školenie IV.A - 2. časť
 • Vianočné trhy - vystúpenie kapely

 • Finančná gramotnosť

  Školenie IV.B - 2. časť
 • Kapustnica fest

  Účasť na súťaži na námestí mesta Kežmarok
 • Finančná gramotnosť

  Školenie IV.A - 3. časť
 • Deň otvorených dverí

 • Finančná gramotnosť

  Školenie IV.B - 3. časť
 • Informácie o štúdiu v USA

 • Predvianočná kapustnica

 • ZUČ

 • Súťaž iBobor

  1. a 2. ročník
 • Súťaž iBobor

  3. a 4. ročník
 • Beseda o korupcii

  3. ročník
 • Klasifikačná porada za 1. štvrťrok

 • Študentská kvapka krvi

 • Divadelné predstavenie

  1. a 2. ročník
 • Stužková slávnosť IV. A

 • Burza stredných škôl

 • Stužková slávnosť IV. B

 • Prevencia rizikového správania - beseda

  1. ročník
 • Súťaž EXPERT

 • 1. rodičovské združenie - plenárne

 • OpenSlava 2017

  IT konferencia pre žiakov 3. a 4. ročníka
 • Prednáška FCG Tour

  Medici za zdravie žien
 • Literárna exkurzia - Liptovský Mikuláš

  1. ročník
 • Burza kníh a platní

 • Okresné kolo v bedmintone

 • Exkurzia do Mestskej knižnice v Kežmarku

  Žiaci 1. ročníka
 • Adaptácia prvákov na štúdium na SŠ

  Prednáška pre žiakov 1. ročníka
 • Imatrikulačný večierok

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

 • Biela pastelka - zbierka

 • Dejepisná exkurzia - Osvienčim

  4. ročník
 • Obvodné kolo v cezpoľnom behu

 • Európsky deň jazykov

 • Účelové cvičenie

  1. a 2. ročník
 • Čisté hory

 • Literárny Kežmarok - otvorenie

 • Festival študentského remesla

  Trieda II.C
 • Slávnostná akadémia

  k 90. výročiu založenia prvých slovenských gymnaziálnych tried
 • Beseda pre 2. ročník

 • 2. kolo PS do 1. ročníka, zápis po 2. kole

 • Klasifikačná porada

 • Školské výlety

 • Odovzdávanie ocenení za šk. rok 2016/2017

 • Ukončenie šk. roka 2016/2017