Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľ

Mgr. Daniela Mihóková (mihokova@gpohkk.edu.sk)

Zástupca riaditeľa

Ing. Daniela Čekovská (cekovska@gpohkk.edu.sk)

Ekonómka

Mgr. Katarína Petrusová (skola@gpohkk.edu.sk)

Rada školy

Predseda

Mgr. Daniela Žabková

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Pavol Šoltys

Ostatní zamestnanci

Margita Kellnerová

Zástupcovia rodičov

PaedDr. Daniela Tribulová
Ing. Dana Gašparová
Mgr. Nataša Pisarčíková

Zástupcovia zriaďovateľa

Mgr. Miroslav Beňko
JUDr. Štefan Bieľak
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Pavel Hudaček

Zástupca žiakov

Kristián Majer

Žiacka školská rada

Predseda

Ladislav Volák – III. C

Členovia

Jakub Gaborčík – I. A
Ján Kovalčík – I. B
Martin Žemba – I. C
Michal Repetný – II. A
Alexandra Kolodzejová – II. B
Daniela Cehulová – III. A
Tímea Frankovičová – III. B
Kristián Majer – IV. A
Marek Arpáš – IV. B

Dokumenty