Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľ

Mgr. Daniela Mihóková (mihokova@gpohkk.edu.sk)

Zástupca riaditeľa

Ing. Daniela Čekovská (cekovska@gpohkk.edu.sk)

Ekonómka

Mgr. Katarína Petrusová (skola@gpohkk.edu.sk)

Rada školy

Predseda

Mgr. Daniela Žabková

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Pavol Šoltys

Ostatní zamestnanci

Margita Kellnerová

Zástupcovia rodičov

PaedDr. Daniela Tribulová
Ing. Mgr. Peter Venglik
Mgr. Nataša Pisarčíková

Zástupcovia zriaďovateľa

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
MUDr. Ján Hencel
Pavel Hudáček
Ing. Peter Zibura

Zástupca žiakov

Damián Pružinský

Žiacka školská rada

Predseda

Ladislav Volák – IV. C

Členovia

Jakub Komara – I. A
František Lech – I. B
Jakub Gaborčík – II. A
Ján Kovalčík – II. B
Mário Vrabeľ – II. C
Dominika Bernátová – III. A
Alexandra Kolodzejová – III. B
Silvester Lorenčík – IV. A
Alex Šajtlava – IV. B

Dokumenty