Informácie pre žiakov školy – ISIC

Informácie pre žiakov školy – ISIC

Vážení žiaci. Blíži sa koniec roka. Chcem vás týmto požiadať, aby sa mi do štvrtka 6. júna prihlásili záujemcovia o prolongačnú známku ISIC, ktorá vám zabezpečí využívanie zliav aj naďalej. Hodnota známky je 10 €. Doniesť do 6. júna 2019.

Žiaci, ktorí chcú kartu ISIC využívať iba na cestovanie, postupujte podľa návodu:
https://gymnaziumkk.sk/studenti/isic/prolongacia-preukazov-isic-aplikaciou-ubian-sms/

Všetky informácie budeme postupne zverejňovať na školskej stránke v sekcii ŠTUDENTI – ISIC.

Mgr. Marek Žmijovský