Oznámenie o prevzatí ISIC preukazu

Oznámenie o prevzatí ISIC preukazu

Oznamujeme budúcoročným prvákom, že ISIC preukazy sú pripravené. Môžete si ich vyzdvihnúť v priebehu školských dní v čase od 7.15 – 7.45 alebo 14.20 – 15.00. Zároveň prosíme tých, ktorí neodovzdali spolu s prihláškou aj fotografiu, aby si ju doniesli. Rozmer fotografie: 28 x 34 mm. Bez fotografie nebude ISIC vydaný.

V stredu 19. júna 2019 bude možné ISIC prevziať iba ráno!
V pondelok 24. juna 2019 nebude možné preukaz prevziať z dôvodu konania školských výletov.

Mgr. Marek Žmijovský, registrátor ISIC preukazov na škole