Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka

Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka

Oznamujeme žiakom, ktorí nastúpia v septembri do 1. ročníka na našej škole, že si môžu objednať vyhotovenie Preukazu ISIC.

S platným preukazom budete môcť:

  1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
  2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
  3. uplatniť si nárok na špeciálny ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
  4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
  5. využívať až 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

Zároveň sa môžete zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny: https://www.facebook.com/photo?fbid=2651037675000255

 

POSTUP

1. Vyplňte online formulár žiadosti: https://forms.gle/8F1uhxvB1QQXrk1r7

2. Uhraďte poplatok za vydanie preukazu ISIC – 20 €

Číslo účtu IBAN: SK39 1100 0000 0029 4804 3493
Špecifický symbol: 387451
Variabilný symbol: dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR
Do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy a triedu žiaka

3. Po prijatí platby bude preukaz poslaný do výroby.

4. Po doručení na školu si ho budete môcť prevziať. Informácie o prevzatí budú zverejnené. Ku prevzatiu si pripravte fotografiu žiaka vhodnú na preukaz (25 x 25 mm).