Do začiatku prázdnin ostáva:

4. 9. 2017
Začiatok šk. roka
30.10.2017 - 01.11.2017
Jesenné prázdniny
23.12.2017 - 07.01.2018
Vianočné prázdniny
02.02.2018
Polročné prázdniny
24.02.2018 - 04.03.2018
Jarné prázdniny
29.03.2018 - 03.04.2018
Veľkonočné prázdniny
30.06.2018 - 02.09.2018
Letné prázdniny