2. kolo prijímacích skúšok

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho  prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok. 

Počet voľných miest pre 2. kolo je 18.

Prijímacie skúšky sa budú konať v utorok 19. júna 2018 o 8.00 hod. v budove školy.

Termín doručenia prihlášok pre 2. kolo do 8. júna 2018.

Prijímacie skúšky v 2. kole budú v zmysle schválených Kritérií pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku  na školský rok 2018/2019, ktoré sú k dispozícii v module Prijímacie konanie a na výveske školy.

Počet voľných miest bude spresnený po zápise uchádzačov, ktorý splnili kritéria prijatia v 1. kole prijímacích skúšok.

Ďalšie informácie na telefónnom čísle 052/468 1621, resp. +421 903 319 517 alebo osobne na riaditeľstve školy v čase od 8.00 – 15.00 hod.