Harmonogram prijímacích skúšok

Harmonogram prijímacích skúšok

1. príchod žiakov do tried do 7.45 hod.
2. prezentácia, úvodné pokyny do 8.00 hod.
3. prijímacie skúšky z matematiky 8.00 – 9.00 hod.
4. prestávka 9.00 – 9.15 hod.
5. prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 9.20 – 10.20 hod.

Výsledky prijímacích skúšok 1. kola ( spolu 1. a 2. termín) budú zverejnené po zasadnutí prijímacej komisie vo štvrtok 17. mája 2018 o 12.30 hod. na nástenke vo vestibule školy a na webovom sídle školy.