Informácie k prijímaciemu konaniu

Informácie k prijímaciemu konaniu

Riaditeľstvo školy oznamuje:

Uchádzačom, ktorí sú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov v Testovaní 9, t. j. v predmete matematika a súčasne v predmete slovenský jazyk a literatúra dosiahli aspoň 90%, bude v najbližších dňoch doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium. Zápis sa uskutoční v pondelok 14. mája 2018 podľa pokynov v rozhodnutí.

Uchádzačom, ktorí budú konať prijímacie skúšky, bude v najbližších dňoch doručená pozvánka na prijímacie skúšky s podrobnými pokynmi. 1. termín bude v pondelok 14. mája 2018 a 2. termín bude vo štvrtok 17. mája 2018. Harmonogram prijímacích skúšok bude zverejnený na webovej stránke a na nástenke vo vestibule školy.