VÝSLEDKY prijímacích skúšok

VÝSLEDKY prijímacích skúšok

Gymnázium P. O. Hviezdoslava zverejňuje výsledky prijímacieho konania.

Zápis žiakov do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch 24. – 25. 5. 2018 v čase od 7.30 do 15.00 hod. v riaditeľni.

 

Zoznam prijatých žiakov bez prijímacích skúšok

Zoznam prijatých žiakov v 1. kole prijímacích skúšok

Zoznam neprijatých žiakov pre nedostatok miesta

Zoznam neprijatých žiakov pre nesplnenie kritérií