Aktuálne informácie pre mesiac apríl

Aktuálne informácie pre mesiac apríl

V čase od 1. 4. 2020 do odvolania vyučovanie z dôvodu mimoriadnej situácie bude pokračovať dištančnou formou prostredníctvom aplikácie EDUPAGE.

Úradné hodiny pre verejnosť, len v nevyhnutných prípadoch, budú vždy v pondelok  v čase od 9.00 do 10.00 hod. Žiadame  prednostne o komunikáciu mailom prípadne telefonicky.
Email: skola@gpohkk.edu.sk
Tel.: +421 52/452 30 32

Prihlášky na VŠ prípadne iné potvrdenia budú potvrdzované v piatok 17. 4. 2020 v čase od 10.00 do 11:00 hod. riaditeľkou školy.

Prosím obmedzte návštevu školy len na najnevyhnutnejšie prípady. Do školy vstupujte len s ochranným rúškom, rukavicami a jednotlivo.

Svojím zodpovedným správaním chránite aj nás.