Mgr. Daniela Mihóková – riaditeľka
mihokova@gpohkk.edu.sk
životopis

Ing. Daniela Čekovská – zástupkyňa
cekovska@gpohkk.edu.sk

Mgr. Ingrida Cois
cois@gpohkk.edu.sk

Aleksandar Čavić
cavic@gpohkk.edu.sk

RNDr. Ivan Duľa, PhD.
dula@gpohkk.edu.sk

Mgr. Michal Gáborčík
gaborcik@gpohkk.edu.sk

Mgr. Katarína Galliková
gallikova@gpohkk.edu.sk

Mgr. Katarína Gerényiová
gerenyiova@gpohkk.edu.sk

Mgr. Edita Hrušková Molnárová
molnarova@gpohkk.edu.sk

Mgr. Dominik Ilaš
ilas@gpohkk.edu.sk

Mgr. Otto Krajňák
krajnak@gpohkk.edu.sk

Mgr. Dušan Mráz
mraz@gpohkk.edu.sk

Mgr. Bronislava Oravcová
oravcova@gpohkk.edu.sk

Mgr. Andrea Petrášková
petraskova.andrea@gpohkk.edu.sk

RNDr. Dušana Slovíková
slovikova@gpohkk.edu.sk

Mgr. Pavol Šoltys
soltys@gpohkk.edu.sk

Profesor geografie Jozef Vlček
vlcek@gpohkk.edu.sk