Mgr. Daniela Mihóková – riaditeľka
mihokova@gpohkk.edu.sk
životopis

Mgr. Daniela Žabková – zástupkyňa
daniela.zabkova@gmail.com

missing photo

Mgr. Patrik Benyak
benyak@gpohkk.edu.sk

missing photo

Mgr. Ingrida Cois
cois@gpohkk.edu.sk

Aleksandar Čavić
acocavic1984@gmail.com

Ing. Daniela Čekovská
cekovska@gpohkk.edu.sk

missing photo

RNDr. Ivan Duľa, PhD.
dula@gpohkk.edu.sk

Mgr. Michal Gáborčík
gaborcik@gpohkk.edu.sk

Mgr. Edita Hrušková Molnárová
molnarova@gpohkk.edu.sk

missing photo

Mgr. Dominik Ilaš
ilas@gpohkk.edu.sk

Mgr. Mária Kovalčíková
kovalcikova@gpohkk.edu.sk

Mgr. Otto Krajňák
krajnak@gpohkk.edu.sk

missing photo

Ing. Denisa Mačáková
denisa.macakova@gpohkk.edu.sk

Mgr. Bronislava Oravcová
oravcova@gpohkk.edu.sk

Mgr. Andrea Petrášková
andrea.petraskova@gmail.com

RNDr. Dušana Slovíková
slovikova@gpohkk.edu.sk

Mgr. Pavol Šoltys
soltys@gpohkk.edu.sk

missing photo

Mgr. Mária Uličná
ulicna@gpohkk.edu.sk

Profesor geografie Jozef Vlček
vlcek@gpohkk.edu.sk

missing photo

RNDr. Anna Zubalová
zubalova@gpohkk.edu.sk