Časopis STRETNUTIA

 • Súťaž stredoškolských časopisov PSK v Prešove – 3. miesto

Predmetové olympiády

Biologická olympiáda

Ema Hetešová (I. A)

 • 5. miesto v kategórii B v celoštátnom kole projektovej časti
  54. ročníka Biologickej olympiády

Chemická olympiáda

Gabriela Čaplovičová (II. B)

 • úspešný riešiteľ v kategórii B v krajskom kole (na základe
  dodatku k organizačnému poriadku sa v tomto ročníku poradie
  neurčovalo)

Ekonomická olympiáda

Roman Krutý (IV.B)

 • 11. miesto v krajskom kole

Olympiáda ľudských práv

Filip Bajtoš (III. C)

 • 14. miesto v krajskom kole

Olympiáda zo slovenského jazyka

Gabriela Majerová (IV. B)

 • 13 . miesto v kategórii A v krajskom kole

Barbora Ferenčáková (I. A)

 • 16. miesto v kategórii B v krajskom kole

Olympiáda v anglickom jazyku

Andrea Danielčáková (I. A)

 • 2. miesto v kategórii 2A v okresnom kole

Lea Gallová (III. C)

 • 1. miesto v kategórii 2B v okresnom kole

Alexandra Semaňáková (IV. B)

 • 1. miesto v kategórii 2C2 v okresnom kole

Športové súťaže

Cezpoľný beh SŠ

Družstvo chlapcov v zložení Andrej Glovňa (III. C), Marko
Havran (II. B), Adam Džadoň (III. B)

 • 3. miesto v obvodnom kole

Družstvo dievčat v zložení Sofia Svitaneková (III. A), Barbora
Andrášová (I. B), Lucia Kačmárová (I. B)

Sofia Svitaneková (III. A)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Kristína Cehulová (I. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Andrej Glovňa (III. C)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Stolný tenis SŠ

Družstvo chlapcov v zložení Štefan Novotný (IV. A), Matej
Venglik (III. B), Gabriel Hrebeňár (I. A), Lukáš Mitura (III. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Bedminton SŠ

Družstvo chlapcov v zložení Matej Bachleda (III. B), Dávid
Klima (III. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Družstvo dievčat v zložení Lucia Kačmárová (I. B), Gabriela
Ulbrichová (II. A)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Družstvo chlapcov v zložení Matej Bachleda (III. B), Dávid
Klima (III. B)

 • 5. miesto v krajskom kole

Družstvo dievčat v zložení Lucia Kačmárová (I. B), Gabriela
Ulbrichová (II. A)

 • 2. miesto v krajskom kole

Basketbal SŠ

Družstvo chlapcov v zložení Matej Venglik (III. B), Juraj
Vojtička (III. B), Lukáš Mitura (III. B), Lukáš Heldák (III. B),
Radovan Šiška (IV. B), Pavol Vilček (IV. B), Roman Kurtý
(IV. B), Dominik Schmidt (I. A), A. Madeja (I. B)

 • 1 . miesto v obvodnom kole

Recitačné súťaže

Vansovej Lomnička

Martina Tomalová (IV. B)

 • 1. miesto v okresnom kole v umeleckom prednese poézie
  a prózy

Špecifické súťaže

Nenápadní hrdinovia

Družstvo školy v zložení Karin Hutníková (II. B), Soňa
Konfalová (II. B), Jakub Spišak (II. B)

 • strieborné pásmo v projekte Nenápadní hrdinovia

ECOIdea – ekologická súťaž

Ema Hetešová (I. A)

 • absolútny víťaz súťaže
 • víťaz vo voľnej kategórii

Projekt SOČ

Daniel Pliško (III. C)

 • 3. miesto na krajskej prehliadke SOČ v odbore 12
  – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

IT FITNESS TEST 2020

Medzi najúspešnejších žiakov školy patria:

Martin Zoričák – I. A (96 %)
Slavomír Zubal – I. A (96 %)
Samuel Rímsky – I. A (96 %)
Šimon Biloš – I. B (96 %)
Barbora Václaveková – II. A (96 %)

Lukáš Heldák – III. B (100 %)
Adam Džadoň – III. B (100 %)
Matej Bachleda – III. B (96 %)
Petra Barnášová – III. B (96 %)