Začiatky kežmarského gymnaziálneho časopisu…

…alebo ako vznikli Fluidum a Ad sum

S myšlienkou založiť časopis na našom gymnáziu prišli v školskom roku 1960/1961 študentky XI.A triedy N. Baráthová, M. Varsányiová, L. Černáková, L. Lapšanská, M. Füzyová, A. Krupková, K. Böörová a M. Šlachtovská. Tento časopis dostal meno Raketa.

Onedlho bolo z Rakety Fluidum, ktoré sa pri príležitosti VII. Literárneho Kežmarku premenovalo na Adsum. V tej dobe mali vlastný školský časopis iba stredné školy v Bratislave, Humennom a my v Kežmarku.

V oboch časopis prevažovali najmä články spojené so školou, ako napríklad príhovor k čitateľovi, historický kalendár, vlastná tvorba, postrehy z lavíc a iné.

Nástup Stretnutí

Časopis STRETNUTIA

V roku 1973 časopis dostal svoje terajšie meno Stretnutia. A čo obsah? Články vo vtedajších Stretnutiach sa týkali spoločnosti a života školy. Priestor dávali aj vlastnej tvorbe študentov. Pod názvom Livro (Listuj v rozume) sa skrývali krížovky, hádanky, šachové úlohy. Rubrika študentského humoru niesla názov Tresky-Plesky.

Po februári 1993 mali Stretnutia dvojročnú prestávku, až kým v decembri 1995 nevyšlo nulté číslo Stretnutí s podtitulom Necenzurovaný nezávislý občasník študentov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.

Od roku 1996 vychádza časopis Stretnutia pravidelne. Prevládala vlastná tvorba, ale našli by ste v ňom i profily významných osobností našej školy, postrehy, ankety, zaujímavosti zo života školy, listáreň, testy, vtipy.

K posledným šéfredaktorom Stretnutí patrili Mária Špaková, Alžbeta Brčiaková, Ján Živčák, Jana Tomaškovičová, Adam Čižík a Dávid Javorský. Súčasnou šéfredaktorkou je Laura Špaková. Pod vedením pani profesorky Andrey Petráškovej vychádza časopis štyrikrát do roka s farebnou obálkou na 40 stranách.

Mohlo by vás zaujímať: Jubileum časopisu Stretnutia

Časopis STRETNUTIA – Stále medzi najlepšími

Redaktori časopisu Stretnutia sa pravidelne zúčastňujú na rôznych súťažiach, z ktorých si odniesli okrem nápadov, aj významné ocenenia.

Štúrovo pero je celoslovenská novinárska súťaž stredoškolských a vysokoškolských časopisov, ktorej organizátorom je Krajská knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene. Náš časopis nechýbal na tejto súťaži od roku 1997 ani raz. Od roku 2010 sa umiestňuje na popredných priečkach a dosiahol aj najvyššie ocenenie, aké je vôbec možné získať a to Zlaté Štúrovo pero, ktoré sa udeľuje časopisom za dlhodobo výborný časopis umiestňujúci sa niekoľko rokov po sebe na popredných miestach.

Z celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov Pro Slavis v Žiline sme si od roku 2006 do roku 2016 odniesli takmer každý rok ocenenie za umiestnenie v prvej trojke. Konkrétne 4-krát tretie miesto, rovnako 4-krát druhé miesto a raz prvé miesto.

V súťaži Kalokagatia v Trnave sme zatiaľ získali dve prvé miesta, a to konkrétne v rokoch 2008 a 2016.

Porota v Sile slova, krajskej súťaži školských časopisov v Trnave, nám udelila v školskom roku 2014/2015 druhé miesto a v školskom roku 2015/2016 prvé miesto.

Od školského roku 2008/2009 sa každý rok umiestňujeme na prvom mieste v regionálnej súťaži O najlepší školský časopis, ktorú organizuje Podtatranská knižnica v Poprade.

Poslednou súťažou, na ktorej Stretnutia nesmú chýbať, je Súťaž stredoškolských časopisov v Prešove, ktorej vyhlasovateľmi sú Prešovský samosprávny kraj a Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Prešove. Na tejto súťaži sme dvakrát získali tretie miesto a raz druhé miesto.