Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľ

Mgr. Daniela Mihóková (mihokova@gpohkk.edu.sk)

Zástupca riaditeľa

Ing. Daniela Čekovská (cekovska@gpohkk.edu.sk)

Ekonómka

Jana Zacherová (skola@gpohkk.edu.sk)

Rada školy

Predseda

Mgr. Pavol Šoltys

Pedagogickí zamestnanci

RNDr. Dušana Slovíková

Ostatní zamestnanci

Jana Zacherová

Zástupcovia rodičov

Mgr. Janka Šišková
Ing. Mgr. Peter Venglik
PhDr. Ing. Pavol Vilček

Zástupcovia zriaďovateľa

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
JUDr. Štefan Bieľak
Pavel Hudáček
Ing. Peter Zibura

Zástupca žiakov

Šimon Figlár

Dokumenty

Žiacka školská rada

Predseda

Timea Gildeinová


Členovia

Noemi Bernardeta Glodžáková – I.A
Lukáš Dragošek – I.B
Dorota Vaverčáková – II. A
Natália Gemzová – II. B
Timea Gildeinová – III. A
Boris Šiška – III. B
Damián Cehula – IV. A
Lenka Poľanovská – IV. B

Dokumenty

Štatút žiackej školskej rady

Plán práce koordinátora žiackej rady
Zápisnica 1. zasadnutia