Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľ

Mgr. Daniela Mihóková (mihokova@gpohkk.edu.sk)

Zástupca riaditeľa

Mgr. Daniela Žabková (daniela.zabkova@gmail.com)

Ekonómka

Jana Zacherová (skola@gpohkk.edu.sk)

Rada školy

Predseda

Mgr. Daniela Žabková

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Pavol Šoltys

Ostatní zamestnanci

Margita Kellnerová

Zástupcovia rodičov

Ing. Andrea Kaňová
Emil Hoffman
Ing. Mgr. Peter Venglik

Zástupcovia zriaďovateľa

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
MUDr. Ján Hencel
Pavel Hudáček
Ing. Peter Zibura

Zástupca žiakov

Karin Hutníková

Dokumenty

Žiacka školská rada

Predseda

Mário Vrabeľ – IV. C

Členovia

Damián Cehula – I. A
Lenka Poľanovská – I. B
Samuel Rímsky – II. A
Lara Laufová – II. B
Zuzana Neupauerová – III. A
Karin Hutníková – III. B
Jakub Gaborčík – IV. A
Ján Kovalčík – IV. B

Dokumenty