V školskom roku 2022/2023 v škole pod vedením učiteľov pracuje 12 záujmových útvarov – krúžkov.

Pre rekreačných športovcov ako možnosť športových aktivít v mimovyučovacom čase a zároveň ako príprava na športové súťaže v rámci stredných škôl okresu Kežmarok pracujú športové krúžky:

  • basketbalový krúžok,
  • bedmintonový krúžok,
  • krúžok športových hier.

Pre kreatívnych a umelecky nadaných žiakov je určený krúžok Tvorivé dielne.

Školská kapela spája žiakov s hudobným nadaním. Výsledok práce tohto krúžku možno vidieť a počuť
na rôznych akciách v škole a v meste Kežmarok.

Krúžok fyzikálnej olympiády je zameraný na prípravu žiakov na fyzikálnu a v tomto školskom roku aj matematickú olympiádu.

Žiaci školy majú možnosť rozšíriť svoje jazykové portfólio o základy dvoch jazykov, ako krúžok funguje
výuka chorvátčiny a ruského jazyka.

Krúžok s dlhoročnou tradíciou je Redakčný krúžok, v rámci ktorého sa pripravuje a vydáva školský
časopis Stretnutia.

Biologický krúžok svoje aktivity zameriava na riešenie biologických a environmentálnych projektov.

Krúžok Mladý prírodovedec a záchranár je kombináciou činnosti v oblasti chémie (pokusy v laboratóriu, príprava na prijímacie skúšky z chémie na VŠ, projekty) a praktickej výuky prvej pomoci profesionálnym záchranárom.

Krúžok Diskusia o elektronických športoch sa zaujíma o stredoškolskú ligu v ešportových hrách a o samotné hry, ktoré patria pod elektronický šport.