Zástupcovia rodičov

I.A

Ing. Andrea Kaňová

I.B

Zuzana Majerčáková

II.A

Lenka Krempaská

II.B

Ľubomíra Uhrinová

III.A

Anna Raganová

III.B

Katarína Šišková

III.C

Ing. Judita Uličná

IV.A

Ing. Jana Tabáková

IV.B

Mgr. Janka Šišková