Zástupcovia rodičov

I.A

Anna Raganová

I.B

Katarína Šišková

I.C

Ing. Judita Uličná

II.A

Ing. Jana Tabáková

II.B

Mgr. Janka Šišková

III.A

PaedDr. Daniela Tribulová

III.B

PaedDr. Anna Ondo-Eštoková

III.C

Ing. Peter Venglik

IV.A

Ján Vojtičko

IV.B

Jana Gurková