Gymnázium P. O. Hviezdoslava dlhodobo spolupracuje s viacerými organizáciami, inštitúciami a jednotlivcami na úrovni mesta, kraja a cezhraničnej spolupráce.

Zriaďovateľ

Prešovský samosprávny kraj

web: https://www.po-kraj.sk/sk/

Partnerské mestá

Mesto Kežmarok

web: https://www.kezmarok.sk/

Mesto Spišská Belá

web: http://spisskabela.sk/

Partnerské univerzity

Technická univerzita v Košiciach

web: https://www.tuke.sk/

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

web: https://www.upjs.sk/

Prešovská univerzita v Prešove

web: http://www.unipo.sk/

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

web: https://www.umb.sk/

Organizácie na úrovni mesta Kežmarok

Mestská knižnica v Kežmarku

web: http://www.kniznica.kezmarok.sk/

Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku

web: http://www.mskskezmarok.sk/

Múzeum v Kežmarku

web: http://www.kezmarok.com/

Mestská polícia v Kežmarku

web: https://www.kezmarok.sk/mestska-policia.html

CPPPaP Kežmarok

web: http://www.poradnakk.sk/

Kníhkupectvo Alter ego, s.r.o.

web: https://www.alterego.sk/

Tlačiareň Kežmarok

web: http://tlaciarenkezmarok.eu/

IT partneri

Cisco Networking Academy

web: https://www.netacad.com/

CEELABS s.r.o.

web: http://ceelabs.com/

Digitálna Koalícia

web: http://digitalnakoalicia.sk/

Aj Ty v IT

web: http://www.ajtyvit.sk/

HGdata s.r.o.

web: http://www.hgdata.sk/

TAURUS – počítače a matematika

web: http://web.stonline.sk/taurus/

Iné

Spišská katolícka charita

web: https://caritas.sk/

Ústav pamäti národa

web: http://www.upn.gov.sk/

Národná transfúzna služba SR

web: http://www.ntssr.sk/

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

web: https://www.unss.sk/

Liga proti rakovine

web: https://www.lpr.sk/

Slovenský Červený kríž

web: http://www.redcross.sk/

Falck Záchranná a.s.

web: http://www.falck.sk/

SEWA

web: https://sewa.sk