Časopis STRETNUTIA

S. Z. Batoryová IV. B

Z. Gardošová, K. Krigovská, V. Semaňáková (všetky z III. B)

Spoločenskovedné predmety

S. Špaková II. C

D. Ondo-Eštoková II. B

 • 3. miesto v IV. kategórii na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

Družstvo školy v zložení S. Špaková II. C, P. Vilček I. B a M. Tomalová I. B

Cudzie jazyky

A. Gurka III. B

 • 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku kategória 2B a zároveň 1. miesto v obvodnom kole
 • 2 miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku kategória 2B

S. Lorenčík II. A

 • 2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2A
 • 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku kategória 2A
 • 5. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku kategória 2A

T. Adamjak II. C

 • 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku kategória 2C2

A. Šajtlava II. B

 • 1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku kategória 2A a zároveň 1. miesto v obvodnom kole
 • 3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku kategória 2A

M. Arpáš III. B

 • 1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku kategória 2B

Prírodovedné predmety

L. Tribulová II.A

 • 2.miesto v krajskom kole biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti kategórie B

B. Bešenejová III. A

 • 2. miesto v krajskom kole SOČ v odbore biológia

Šport

Družstvo chlapcov v zložení M. Kovalčík, J. Venglik (obaja z II. C), J. Modla z II.A

 • 1. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu SŠ

M. Kovalčík II. C

 • 2. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu žiakov SŠ
 • 1. miesto v okresnom kole v  atletike v behu na 1500 m

Družstvo chlapcov v zložení M. Harabin zo IV. A, A. Lach z III. A, J. Venglik a M. Griglák (obaja z II. C)

 • 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise žiakov SŠ

Družstvo dievčat v zložení D. Kruliacová zo IV. B, V. Ugrayová z II. A, K. Karašová z I. B

 • 3. miesto v okresnom kole v stolnom tenise žiačok SŠ

Družstvo chlapcov v zložení Š. Glodžák, A. Koršňák, F. Pokrivčák, A. Zoričák (všetci zo IV. A), V. Jedinák, J. Károlyi (obaja zo IV. B), A. Lach z III. A, M. Kovalčík z II. C, P. Vilček z I. B, N. Kovalčík z I. A

 • 2. miesto v okresnom kole vo futsale

Družstvo chlapcov v zložení  V. Fudaly (z II. C), S. Mati, R. Šiška, P. Vilček (všetci z I. B), M. Neupauer, R. Pivko (obaja z III. B), Š. Glodžák, J. Gura, F Pokrivčák (všetci zo IV. A)

 • 2. miesto v okresnom kole vo volejbale žiakov stredných škôl

Družstvo dievčat v zložení E. Blaščáková, M. Burdíčková (obidve z I. A), K. Karašová (z I. B), S. Gardianová, K. Gurková, J. Sariková (všetky z II. A), S. Pisarčíková, T. Frankovičová (obidve z II. B) a L. Matejková (zo IV. A)

 • 1. miesto v okresnom kole vo volejbale žiačok stredných škôl

Družstvo chlapcov v zložení: N. Kovalčík (I. A), R. Šiška, P. Vilček (obaja z I. B), M. Griglák, M. Kovalčík, M. Mikolajčík, F. Šromovský (všetci z II. C), K. Džubas ( z III. A), R. Pivko ( z III. B), Š. Glodžák a A. Koršňák (obaja zo IV. A), Ľ. Kubala, R. Mirga, V. Jedinák a J. Károlyi (všetci zo IV. B)

 • 1. miesto v okresnom kole vo futbale žiakov stredných škôl

Družstvo chlapcov v zložení: N. Kovalčík (I. A), R. Šiška, P. Vilček (obaja z I. B), M. Griglák, M. Kovalčík, M. Mikolajčík, F. Šromovský, G. Kellner (všetci z II. C), K. Džubas ( z III. A), Š. Glodžák,  A. Koršňák, A. Zoričák, F. Pokrivčák (všetci zo IV. A), Ľ. Kubala, R. Mirga,  J. Károlyi (všetci zo IV. B)

 • 3. miesto v regionálnom kole vo veľkom futbale žiakov SŠ

V. Ugrayová II. A

 • 1. miesto v okresnom kole v  atletike vo vrhu guľou

A. Sedlák IV. B

 • 1. miesto v okresnom kole v  atletike v skoku do diaľky
 • 2. miesto v okresnom kole v  atletike vo vrhu guľou

L. Matejková IV. A

 • 2. miesto v okresnom kole v  atletike v behu na 100 m
 • 2. miesto v okresnom kole v  atletike v skoku do diaľky

J. K. Lukas III. A

 • 2. miesto v okresnom kole v  atletike v behu na 400 m
 • 2. miesto v okresnom kole v  atletike v behu na 200 m

K. Karašová I. B

 • 2. miesto v okresnom kole v  atletike vo vrhu guľou

S. Pisarčíková II. B

 • 2. miesto v okresnom kole v  atletike v behu na 200 m

A. Richtarčík II. A

 • 2. miesto v okresnom kole v  atletike v behu na 800 m

M. Neupauer III. B

 • 3. miesto v okresnom kole v  atletike v skoku do diaľky

R. Nagy IV. A

 • 3. miesto v okresnom kole v  atletike v behu na 100 m

J. Modla II. A

 • 3. miesto v okresnom kole v  atletike v behu na 400 m

K. Horná IV. A

 • 3. miesto v okresnom kole v  atletike v behu na 400 m

L. Žembová I. B

 • 3. miesto v okresnom kole v  atletike v behu na 800 m