Historický úspech na biblickej olympiáde

Historický úspech na biblickej olympiáde

Dňa 26. apríla 2017 našu školu reprezentovali na diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády Sára Špaková (z II. C), Martina Tomalová a Pavol Vilček (obaja z I. B).Súťaž prebiehala v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka (Spišská Kapitula), členmi poroty boli významní vysokoškolskí pedagógovia (rektor spišského seminára, prorektor Katolíckej univerzity či riaditeľ Diecézneho katechetického úradu). Cenu za 2. miesto prebrali naši študenti z rúk spišského sídelného biskupa Štefana Sečku.

Ide o historický úspech v tejto súťaži družstiev, ktorej sa zúčastňujeme už vyše 10 rokov. Od postupu do celonárodného kola nás delili len 2 body (získať sa ich dalo vyše 100), pred nami skončili len minuloroční víťazi celoštátneho kola. Pri tomto úspechu chceme vyzdvihnúť aj skutočnosť, že sa nám ako štátnej škole podarilo uspieť v nábožensky zameranej súťaži.

Ďakujeme reprezentujúcim za to, že okrem vedomostí preukázali aj mnohé zručnosti a osobnostné kvality, ktoré bolo treba v silnej konkurencii ukázať. Veríme, že ich práca s knihou kníh (Bibliou) napĺňa a budú inšpiráciou aj pre ďalších študentov.

Fotoalbum

[g-gallery gid=”3797″]