Predmetové olympiády

Olympiáda zo slovenského jazyka

Gabriela Ulbrichová (IV. A)

 • účasť v krajskom kole v kategórií A

Emília Lizáková (II. A)

 • účasť v krajskom kole v kategórií B

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Katarína Horná (II. B)

 • 2. miesto v kategórií 2A v okresnom kole

Jakub Ulbrich (III. A)

 • 2. miesto v kategórií 2B v okresnom kole

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

Terézia Litvinská (III. A)

 • 1. miesto v okresnom kole
 • 4. miesto v krajskom kole

 

Fyzikálna olympiáda

Šimon Zemčák (I. A)

 • 4. miesto v kategórií D v krajskom kole

 

Geografická olympiáda

Barbora Ferenčáková (III. A)

 • úspešná riešiteľka v krajskom kole

Paulína Halčínová (IV. A)

 • úspešná riešiteľka v krajskom koleň

Matej Gaborčík (II. A)

 • úspešný riešiteľ v krajskom kole

Emanuel Kučera (II. A)

 • úspešný riešiteľ v krajskom kole

 

Biblická olympiáda

Družstvo školy v zložení Emília Lizáková (II. A), Emanuel Kučera (II. A), Peter Venglik (I. A)

 • 1. miesto v kategórií SŠ v dekanátnom kole
 • 8. miesto v kategórií SŠ v diecéznom kole

 

Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií

Družstvo školy v zložení Karin Hutníková (IV. B), Nikola Rusnáčiková (IV. B), Jakub Spišák (IV. B)

 • 12. miesto v krajskom kole

 

Internetová matematická olympiáda

Družstvo školy v zložení Karolína Vilgová (IV. A) – kapitánka, Natália Malychinová (IV. A), Zuzana Neupauerová (IV. A), Gabriela Ulbrichová (IV. A), Petra Konfalová (IV. B), Marcel Brand (IV. B), Martin Bodžoň (IV. B)

 • 108. miesto (190 zapojených tímov)

 

Olympiáda kritického myslenia

Kategória 1 (161 súťažiacich)

 • Matej Tomala (II. A) – 7.-8. miesto
 • Viktor Lipčák (II. B) – 17.-18. miesto
 • Marek Zubal (II. A) – 60.-66. miesto
 • Šimon Zemčák (I. A) – 70.-71. miesto

Kategória 2 (164 súťažiacich)

 • Adam Škvarek (III. A) – 22.-23. miesto
 • Samuel Rímsky (III. A) – 35.-36. miesto
 • Slavomír Zubal (III. A) – 38.-39. miesto
 • Andrea Danielčáková (III. A) – 43.-44. miesto
 • Martin Zoričák (III. A) – 55.-57. miesto

 

 

Športové súťaže

Bedminton SŠ

Družstvo chlapcov v zložení Filip Brutovský (III. B), Daniel Tokarčík (III. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole
 • účasť v krajskom kole

Družstvo dievčat v zložení Lucia Kačmárová (III. B), Naďa Mačičáková (II. A)

 • 1. miesto v obvodnom kole
 • 1. miesto v krajskom kole
 • 3. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky

Basketbal SŠ

Družstvo chlapcov v zložení Boris Šiška (I. B), Matej Vilček (I. B), Dominik Schmidt (III. A), Adam Madeja (III. B), Matej Horný (IV. B), František Lech (IV. B), Daniele Rainone (I. A), Timotej Soják (II. B), Daniel Tokarčík (III. B), Jakub Uhrin (IV. B), Pavol Weber (I. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole
 • účasť v krajskom kole

Recitačné súťaže

Hviezdoslavov Kubín

Soňa Kurtá (II. B)

 • 2. miesto v IV. kategórii v okresnom kole v umeleckom prednese
  poézie a prózy

Naša Vansovej Lomnička

Soňa Kurtá (II. B)

 • diplom za recitátorský prínos v celoštátnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy

Sárova Bystrica 2021

Soňa Kurtá (II. B)

 • účasť v celoštátnom finále mladých moderátorov-redaktorov

Špecifické súťaže

Informatická súťaž iBobor

Najlepšie výsledky dosiahli:

kategória Junior

 1. Matej Tomala (II. A) – 92.6 percentil
 2. Damián Cehula (II. A) – 91.25 percentil
 3. Marek Zubal (II. A) – 85.94 percentil

kategória Senior

 1. Adam Hoffmann (III. B) – 97.55 percentil
 2. Marcel Brand (IV. B) – 94.74 percentil
 3. Matúš Goč (IV. B) – 93.96 percentil

 

Matematický klokan

Marek Zubal (II. A)

 • v kategórií Kadet G12 – medzi 10 % najúspešnejších (percentil 91.13)

Miriam Vengliková (III. A)

 • v kategórií Junior G364 – medzi 20 % najúspešnejších (percentil 81.36)

 

EKO Olympiáda – ekologická súťaž

Antónia Plutová (I. A)

 • najviac odohraných správnych odpovedí

Projekt SOČ

Ema Hetešová (III. A)

 • 1. miesto v na krajskej prehliadke SOČ v odbore Biológia
 • 1. miesto v celoštátnej prehliadke SOČ v odbore Biológia

Marek Kuruc (III. B), Adam Hoffmann (III. B), Samuel Valluš (III. B)

 • účasť na krajskej prehliadke SOČ v odbore informatika

Miriam Vengliková (III. A)

 • účasť na krajskej prehliadke SOČ v odbore Matematika, fyzika

Antónia Balážová (III. A)

 • účasť na krajskej prehliadke SOČ v odbore Zdravotníctvo