Časopis STRETNUTIA

 • 2. miesto – Pro Slavis 2018 v Žiline
 • 1. miesto – Súťaž stredoškolských časopisov PSK v Prešove
 • 2. miesto – Štúrovo pero vo Zvolene

Recitačné súťaže

Vansovej Lomnička

Martina Tomalová (III. B)

 • 1. miesto v okresnom kole v umeleckom prednese poézie
  a prózy
 • 1. miesto v krajskom kole v umeleckom prednese poézie a prózy
 • umiestnenie v striebornom pásme v celoštátnom kole
  v umeleckom prednese poézie a prózy

Predmetové olympiády

Biologická olympiáda

Lucia Tribulová (IV. A)

 • 1. miesto v kategórii A v krajskom kole v teoreticko-praktickej
  časti
 • úspešný riešiteľ v kategórii A v celoštátnom kole v teoreticko-
  praktickej časti

Olha Polazhynets (II. C)

 • úspešný riešiteľ v kategórii B v krajskom kole v teoreticko-
  praktickej časti

Biblická olympiáda

Družstvo školy v zložení: Mária Budzáková (I. A), Lea
Pirožeková (I. A), Jakub Gaborčík (II. A)

 • 2. miesto v kategórii SŠ v dekanátnom kole
 • 9. miesto v kategórii SŠ v diecéznom kole

Olympiáda v anglickom jazyku

Lea Gallová (II. C)

 • 1. miesto v kategórii 2A v okresnom kole
 • 3. miesto v kategórii 2A v obvodnom kole
 • 8. miesto v kategórii 2A na krajskom kole

Alex Šajtlava (IV. B)

 • 1. miesto v kategórii 2B v okresnom kole
 • 2. miesto v kategórii 2B v obvodnom kole
 • 4. miesto v kategórii 2B na krajskom kole

Silvester Lorenčík (IV. A)

 • 1. miesto v kategórii 2C2 v okresnom kole
 • 2. miesto v kategórii 2C2 v obvodnom kole
 • 2. miesto v kategórii 2C2 na krajskom kole

Olympiáda zo slovenského jazyka

Laura Špaková (IV. C)

 • 14. miesto v kategórii A v krajskom kole

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olha Polazhynets (II. C)

 • 1. miesto v kategórii 2A v okresnom kole
 • 2. miesto v kategórii 2A v obvodnom kole
 • 8. miesto v kategórii 2A na krajskom kole

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Silvester Lorenčík (IV. A)

 • 2. miesto v kategórii B2 v krajskom kole

Chemická olympiáda

Olha Polazhynets (II. C)

 • 6. miesto (úspešný riešiteľ) v kategórii B v krajskom kole

Gabriela Čaplovičová (I. B)

 • úspešný riešiteľ v kategórii C v krajskom kole

Športové súťaže

Cezpoľný beh SŠ

Družstvo chlapcov v zložení: Andrej Glovňa (II. C), Adam
Džadoň (II. B), Juraj Vojtička (II. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Družstvo dievčat v zložení Sofia Svitaneková (II. A), Sára
Špaková (IV. C), Monika Findorákova (II. A)

 • 2. miesto v obvodnom kole

Andrej Glovňa (II. C)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Adam Džadoň (II. B)

 • 2. miesto v obvodnom kole

Sofia Svitaneková (II. A)

 • 2. miesto v obvodnom kole

Družstvo chlapcov v zložení: Andrej Glovňa (II. C), Adam
Džadoň (II. B), Juraj Vojtička (II. B)

 • 5. miesto v krajskom kole

Futsal

Družstvo chlapcov v zložení: František Lech (I. B), Marcel
Brand (I. B), Andrej Glovňa (II. C), Maroš Kovalčík (IV. C),
Samuel Mati (III. B), Marek Mikolajčík (IV. C), Peter
Podolinský (II. C), Filip Šromovský (IV. C), Jakub Vilček
(II. B), Pavol Vilček (III. B), Mário Vrabeľ (II. C)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Stolný tenis SŠ

Družstvo chlapcov v zložení: Štefan Novotný (III. A), Matej
Venglik (II. B), Lukáš Mitura (II. B)

 • 2. miesto v obvodnom kole

Družstvo dievčat v zložení: Karin Karašová (III. B), Viktória
Ugrayová (IV. A), Sára Pisarčíková (IV. B)

 • 3. miesto v obvodnom kole

Bedminton SŠ

Družstvo chlapcov v zložení: Marián Griglák (IV. C), Matej
Bachleda (II. B)

 • 2. miesto v obvodnom kole

Družstvo dievčat v zložení: Karin Karašová (III. B), Sára
Pisarčíková (IV. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Družstvo dievčat v zložení: Karin Karašová (III. B), Sára
Pisarčíková (IV. B)

 • v krajskom kole nepostúpili zo skupiny

Basketbal SŠ

Družstvo chlapcov v zložení: Adam Džadoň (II. B), Lukáš
Heldák (II. B), Lukáš Mitura (II. B), Matej Venglik (II. B), Juraj
Vojtička (II. B), Samuel Gibľak (IV. B), Jakub Karaš (IV. B),
Roman Kurtý (III. B), Radovan Šiška (III. B), Jakub Venglik
(IV. C)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Družstvo chlapcov v zložení: Adam Džadoň (II. B), Lukáš
Heldák (II. B), Lukáš Mitura (II. B), Matej Venglik (II. B), Juraj
Vojtička (II. B), Samuel Gibľak (IV. B), Jakub Karaš (IV. B),
Roman Kurtý (III. B), Radovan Šiška (III. B), Jakub Venglik
(IV. C), Pavol Vilček (III. B)

 • 2. miesto v krajskom kole

Volejbal SŠ

Družstvo dievčat v zložení: Karin Karašová (III. B), Emma
Matejková (I. A), Sára Pisarčíková (IV. B), Jaroslava Sariková
(IV. A), Tímea Stracená (I. A), Sára Šimkuláková (I. A), Sára
Špaková (IV. C)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Družstvo chlapcov v zložení: Vojtech Fudaly (IV. C), Samuel
Gibľak (IV. B), Jakub Karaš (IV. B), Samuel Mati (III. B),
Norbert Plzák (II. C), Radovan Šiška (III. B), Jakub Venglik
(IV. C), Pavol Vilček (III. B), Kamil Zachar (IV. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Atletika SŠ

Skok do diaľky

Sára Pisarčíková (IV. B)

 • 1. miesto

Samuel Gibľak (IV. B)

 • 2. miesto

Vrh guľou

Jakub Karaš (IV. B)

 • 1. miesto

Viktória Ugrayová (IV. A)

 • 2. miesto

Beh na 100 m

Boris Svoboda (I. A)

 • 1. miesto

Mário Vrabeľ (II. C)

 • 3. miesto

Raisa Nemešová (I. A)

 • 3. miesto

Beh na 200 m

Adam Džadoň (II. B)

 • 1. miesto

Samuel Gibľak (IV. B)

 • 2. miesto

Sára Pisarčíková (IV. B)

 • 2. miesto

Beh na 400 m

Tímea Stracená (I. A)

 • 1. miesto

Boris Svoboda (I. A)

 • 1. miesto

Emma Matejková (I. A)

 • 2. miesto

Beh na 800 m

Filip Chovaňák (IV. A)

 • 1. miesto

Adam Richtarčík (IV. A)

 • 2. miesto

Sára Špaková (IV. C)

 • 2. miesto

Veronika Bineková (I. B)

 • 3. miesto

Beh na 1500 m

Maroš Kovalčík (IV. C)

 • 1. miesto

Filip Bajtoš (II. C)

 • 2. miesto

Špecifické súťaže

Festival vedy a techniky AMAVET

Adam Heteš (IV. C)

 • cena poroty na celoslovenskom kole

Mladý Európan

Družstvo školy v zložení: Aleš Gábor, Roman Kurtý, Pavol
Vilček (všetci z III. B)

 • 1. miesto v regionálnom kole

Juvenes Translatores

Ema Blaščáková (III. A)

 • víťaz školského kola súťaže Juvenes Translatores a účasť
  na seminári v Bratislave

Územné kolo súťaže družstiev prvej pomoci mladých

Družstvo školy v zložení: Adriána Bartková (II. A), Sofia
Svitaneková (II. A), Paulína Halčínová (I. A), Jakub Komara
(I. A), Sára Šimkuláková (I. A), Gabriela Ulbrichová (I. A),
Sabína Bjalončíková (I. B) a Lucia Kubányiová (I. B)

 • 2. miesto

Projekt SOČ

Roman Kurtý (III. B)

 • 3. miesto na krajskej prehliadke SOČ v odbore 15 – Ekonomika
  a riadenie

Pavol Vilček (III. B)

 • 4. miesto na krajskej prehliadke SOČ v odbore 02 – Matematika,
  fyzika

Informatická súťaž iBOBOR
Najlepšie výsledky dosiahli:

kategória Junior

1. Lukáš Heldák, II. B . percentil 97
2. Ján Kovalčík, II. B . percentil 95
3. Ondrej Čupka, II. C . percentil 92

kategória Senior

1. Jakub Venglik, IV. C . percentil 97
2. Vojtech Fudaly, IV. C . percentil 97
3. Marián Griglák, IV. C . percentil 97