Riaditeľka školy

Mgr. Daniela Mihóková
mihokova@gpohkk.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy

Ing. Daniela Čekovská
cekovska@gpohkk.edu.sk