Riaditeľka školy

Mgr. Daniela Mihóková
mihokova@gpohkk.edu.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Daniela Žabková
daniela.zabkova@gmail.com