Predmetové olympiády

Olympiáda zo slovenského jazyka

Zuzana Vojtechová (IV. B)

 • 9. miesto (úspešný riešiteľ) v kategórií A v krajskom kole

Berta Hudina (I. B)

 • 12. miesto v kategórii B v krajskom kole

Olympiáda v anglickom jazyku

Šimon Figlár (II. B)

 • 7. miesto v krajskom kole

Matej Tomala (III. A)

 • 7. miesto v krajskom kole

Olympiáda v nemeckom jazyku

Dorota Vaverčáková (I. A)

 • 1. miesto školskom kole v kategórii 2A

Terézia Litvinská (IV. A)

 • 1. miesto školskom kole v kategórii 2B
 • 6. miesto v krajskom kole v kategórii 2B

Alexandra Gromanová (I. A)

 • 1. miesto školskom kole v kategórii 2C

Fyzikálna olympiáda

Šimon Zemčák (II. A)

 • účasť v krajskom kole v kat. C

Rebeka Čorbová (I. A)

 • účasť v krajskom kole v kat. D

Geografická olympiáda

Barbora Ferenčáková (IV. A)

 • 11.-18. miesto (úspešný riešiteľ) v kategórii Z v krajskom kole

Matematická olympiáda

Tomáš Cehula (I. A)

 • účasť v kategórii C v krajskom kole

Chemická olympiáda

Šimon Zemčák (II. A)

 • 7. miesto a úspešný riešiteľ v krajskom kole kat. B

Natália Gemzová (I. B)

 • 9. miesto a úspešná riešiteľka v krajskom kole v kat. C

Biblická olympiáda

Družstvo školy v zložení Emanuel Kučera, Emília Lizáková
(obaja III. A) a Alžbeta Šlosárová (II. B)

 • 1. miesto v kategórií SŠ v dekanátnom kole
 • 7. miesto v kategórii SŠ v diecéznom kole

Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií

Družstvo školy v zložení Adam Kovalčík (II. A), Jakub Lichvár
(II. B) a Rastislav Mašlonka (II. B)

 • 6. miesto v krajskom kole (17 súťažiacich tímov)

Olympiáda kritického myslenia

Kategória 1 (272 súťažiacich)

 • Michaela Fudalyová (II. A) – 7. – 8. miesto (úspešný riešiteľ)

Kategória 2 (230 súťažiacich)

 • Zuzana Vojtechová (IV. B) – 21. miesto (úspešný riešiteľ)
 • Slavomír Zubal (IV. A) – 30.-32. miesto (úspešný riešiteľ)
 • Adam Škvarek (IV. A) – 33.-36. miesto (úspešný riešiteľ)
 • Viktor Lipčák (III. B) – 33.-36. miesto (úspešný riešiteľ)

Ekoolympiáda

 • Antónia Plutová (II. A)
  – 5. miesto v celoslovenskom kole kateg. I. – II. r. ŠŠ
 • Tamara Vnenčáková (II. A)
  – 14. miesto v celoslovenskom kole kateg. I. – II. r. ŠŠ
 • Viktor Lipčák (III. B)
  – 13. miesto v celoslovenskom kole kateg. III. – IV. r. ŠŠ
 • Karin Horanská (III. B)
  – 20. miesto v celoslovenskom kole kateg. III. – IV. r. ŠŠ

Olympiáda o Európskej únii

 • Soňa Kurtá (III. B), Matej Gáborčík (III. A) a Marek Majerčák
  (III. B)
  – účasť

Športové súťaže

Bedminton SŠ

Družstvo chlapcov v zložení Filip Brutovský (IV. B), Daniel Tokarčík (IV. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole
 • účasť v krajskom kole

Družstvo dievčat v zložení Lucia Kačmárová (IV. B), Naďa Mačičáková (III. A)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Družstvo školy v zložení Lucia Kačmárová (IV. B), Laura Becková (I. B)

 • 3. miesto v krajskom kole

Basketbal SŠ

Družstvo školy v zložení Daniel Tokarčík (IV. B), Adam Madeja
(IV. B), Dominik Schmidt (IV. A), Timotej Soják (III. B), Daniele
Rainone (II. A), Matej Vilček (II. B), Boris Šiška (II. B), Pavol
Weber (II. B), Jakub Uriga (I. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole
 • účasť v krajskom kole

Družstvo školy v zložení Nina Bednarčíková, Alexandra
Gromanová, Simona Habiňáková, Sára Kovalčíková, Lenka
Liptáková, Karin Pirožeková, Katarína Kovalská (všetky I. A)

 • 1. miesto v obvodnom kole
 • účasť vkrajskom kole

Florbal SŠ

Družstvo školy v zložení Jakub Uriga (I. B), Sergej Matviiuk
(I. B), Milan Mesarčík (I. B), Marek Bonk (I. A), Matej Vilček
(II. B), Matúš Bachleda (III. B), Dalibor Kriššák (III. B), Simon
Kopkáš (III. B), Marek Majerčák (III. B), Timotej Soják (III. B),
Damián Cehula (III. A), Dominik Schmidt (IV. A), Adam
Madeja (IV. B), Adam Hoffmann (IV. B), Daniel Tokačík (IV. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole
 • 2. miesto v krajskom kole

Mixvolejbal SŠ

Družstvo školy v zložení Alexandra Alexyová (II. B), Matúš
Bachleda (III. B), Antónia Balážová (IV. A), Barbora
Ferenčáková (IV. A), Karin Gibľáková (IV. B), Henrieta
Hanáčková (II. B), Lucia Horanská (III. A), Emília Lizáková
(III. A), Marek Majerčák (III. B), Alica Matichová (IV. B), Sergej
Matviiuk (I. B), Timotej Soják (III. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Recitačné súťaže

Hviezdoslavov Kubín

Dajana Mária Drugáčová (II. B)

 • 1. miesto v IV. kategórii v okresnom kole v umeleckom prednese
  poézie a prózy
 • účasť v krajskom kole

Vansovej Lomnička

Soňa Kurtá (III. B)

 • 1. miesto v okresnom kole v kategórii próza
 • 1. miesto v krajskom kole v kategórii próza

Piráti krásy

Jakub Uriga (I. B)

 • 1. miesto v oblastnom kole v kategórii próza
 • 1. miesto v diecéznom kole v kategórii próza

Veronika Steinová (II. A)

 • 2. miesto v oblastnom kole v kategórii próza
 • 2. miesto v diecéznom kole v kategórii próza

Soňa Kurtá (III. B)

 • 3. miesto v oblastnom kole v kategórii poézia

„… a Slovo bolo u Boha…”

Dajana Mária Drugáčová (II. B)

 • 2. miesto v krajskom kole v kategórii poézia

Špecifické súťaže

Informatická súťaž iBobor

Najlepšie výsledky dosiahli:

kategória Junior

 1. Adam Kovalčík (II. A) – 99.23 percentil (1. na SVK)
 2. Natália Štefániková (I. B) – 92.23 percentil
 3. Rebeka Čorbová (I. B) – 88.21 percentil

kategória Senior

 1. Matej Tomala (III. A) – 97.77 percentil
 2. Filip Brutovský (IV. B) – 93.95 percentil
 3. Martin Černický (III. A) – 92.73 percentil

Matematický klokan

Marek Zubal (III. A)

 • v kategórii Junior G34 – úspešnosť 82,5 %, percentil 82,31

Michaela Fudalyová (II. A)

 • v kategórii Kadet G12 – úspešnosť 71,67 %, percentil 75,00

Mladý digitálny Európan (MDE)

Soňa Kurtá (III. B) a Matej Gáborčík (III. A)

 • riešitelia v školskom kole (percentil 86 %)

Záchranárska súťaž Mladých SČK

Družstvo školy v zložení Martin Varšo, Lenka Poľanovská
(III. B), Ondrej Pitoňák, Adam Kovalčík (II. A), Natália
Gemzová a Berta Hudina (I. B)

 • 2. miesto v územnej súťaži Družstiev prvej pomoci SČK
  stredných škôl v okrese Poprad a Kežmarok

Projekt SOČ

Lucia Horanská, Petra Konfalová (III. A)

 • účasť na krajskej prehliadke SOČ v odbore Životné prostredie,
  geografia, geológia

Zoja Hermelová, Damián Slivovský (III. A)

 • účasť na krajskej prehliadke SOČ v odbore Zdravotníctvo,
  farmakológia

Emília Lizáková (III. A)

 • účasť na krajskej prehliadke SOČ v odbore Zdravotníctvo,
  farmakológia

Soňa Kurtá (III. B)

 • účasť na krajskej prehliadke SOČ v odbore História, filozofia,
  právne vedy

Bibiána Pješčáková (III. B)

 • účasť na krajskej prehliadke SOČ v odbore Pedagogika,
  psychológia, sociológia