Biológia

jún
29

Maturita z biológie

  Cieľové požiadavky na maturitu z biológie aktualizované ŠPÚ nájdete tu: https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_biologia_2019.pdf

By Dušan Mráz | Aktuality . Biológia . Topky
DETAIL