Časopis STRETNUTIA

 • 2. miesto – Cena TV Markíza 1. stupňa, Ceny Nadácie Slovenskej sporiteľne v súťaži Štúrovo pero vo Zvolene

Recitačné súťaže

Hviezdoslavov Kubín

Soňa Kurtá (I. B)

 • 1. miesto v IV. kategórii v okresnom kole v umeleckom prednese
  poézie a prózy

Predmetové olympiády

Fyzikálna olympiáda

Matej Tomala (I.A)

 • 4. miesto v kategórii D v krajskom kole

Martin Černický (I.A)

 • 5. miesto v kategórii D v krajskom kole

Marek Zubal (I.A)

 • 8. miesto v kategórii D v krajskom kole

 

Biologická olympiáda

Olha Polazhynets (IV. C)

 • 7. miesto v kategórii A v krajskom kole v teoreticko-praktickej
  časti

 

Biblická olympiáda

 • Družstvo školy v zložení Lucia Kačmárová (II. B), Tobiáš
  Nebus (II. B), Zuzana Vojtechová (II. B)
 • 1. miesto v kategórii SŠ v dekanátnom kole
 • 6. miesto v kategórii SŠ v diecéznom kole

 

Geografická olympiáda

Miriam Vengliková (II. A)

 • úspešná riešiteľka v krajskom kole

Barbora Ferenčáková (II. A)

 • úspešná riešiteľka v krajskom kole

Ester Čorbová (III. B)

 • úspešná riešiteľka v krajskom kole

Paulína Halčínová (III. A)

 • úspešná riešiteľka v krajskom kole

Sára Alžbeta Košuthová (IV. A)

 • úspešná riešiteľka v krajskom kole

 

Olympiáda v anglickom jazyku

Andrea Danielčáková (II. A)

 • 2. miesto v okresnom kole

 

Športové súťaže

Cezpoľný beh SŠ

Družstvo chlapcov v zložení Adam Džadoň (IV. B.), Andrej
Glovňa (IV. C), Marko Havran (III. B)

 • 2. miesto v obvodnom kole

Marko Havran (III. B)

 • 2. miesto v obvodnom kole

Družstvo dievčat v zložení Sofia Svitaneková (IV. A), Lucia
Kačmárová (II. B), Kristína Cehulová (I. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Kristína Cehulová (I. B)

 • 1. miesto v obvodnom kole

Sofia Svitaneková (IV. A)

 • 2. miesto v obvodnom kole

Lucia Kačmárová (II. B)

 • 3. miesto v obvodnom kole

 

Špecifické súťaže

Projekt SOČ

Gabriela Čaplovičová (III. B)

 • 2. miesto v odbore Chémia, potravinárstvo na krajskej
  prehliadke SOČ
 • účasť v celoštátnej prehliadke SOČ

Karolína Vilgová (III. A)

 • 3. miesto v odbore Matematika, fyzika na krajskej prehliadke
  SOČ

Sabína Bjalončíková (III. B), Magdaléna Majerčáková (III. B)

 • 4. miesto v odbore zdravotníctvo, farmakológia na krajskej
  prehliadke SOČ