Prijímacie konanie

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka
mar
05
Oznam pre záujemcov o štúdium
feb
12

Oznam pre záujemcov o štúdium

Milí rodičia deviatakov, ponúkame Vám pre Vaše deti vzdelávanie v rámci nášho školského vzdelávacieho programu s cieľom kvalitnej prípravy na vysokoškolské štúdium.

DETAIL
2. kolo prijímacích skúšok
jún
05

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok.

By Mgr. Marek Žmijovský |Aktuality.Prijímacie konanie.Topky
DETAIL
VÝSLEDKY prijímacích skúšok 2020
máj
21

VÝSLEDKY prijímacích skúšok 2020

Na základe rozhodnutia Odboru školstva PSK do 1. ročníka štvorročného štúdia prijímame 60 žiakov.

By Mgr. Marek Žmijovský |Aktuality.Prijímacie konanie.Topky
DETAIL
Informácie o prijímacom konaní
máj
21

Informácie o prijímacom konaní

Milí uchádzači o štúdium, vážení rodičia, dnes, vo štvrtok 21. mája 2020, skompletizujeme prihlášky všetkých záujemcov o štúdium na našej škole

By Mgr. Marek Žmijovský |Aktuality.Prijímacie konanie.Topky
DETAIL
KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do 1. ročníka
máj
07

KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročného štúdia na Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na školský rok 2020/2021

By Mgr. Marek Žmijovský |Aktuality.Prijímacie konanie.Topky
DETAIL
Oznam pre záujemcov o štúdium – 2020/2021
apr
16

Oznam pre záujemcov o štúdium – 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 plánuje škola na základe rozhodnutia Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja otvoriť v 1.ročníku so štvorročným štúdiom v študijnom odbore 7902 J gymnázium 2 triedy s počtom 60 žiakov.

By Mgr. Marek Žmijovský |Aktuality.Prijímacie konanie.Topky
DETAIL
Oznam pre záujemcov o štúdium
nov
21

Oznam pre záujemcov o štúdium

Na základe zverejnených informácií Odboru školstva PSK v prijímacom konaní pre školský rok 2020/2021 do 1. ročníka 4-ročného štúdia môžeme prijať 60 žiakov do 2 tried.

By Mgr. Marek Žmijovský |Aktuality.Prijímacie konanie.Topky
DETAIL