Prijímacie konanie

mar
28

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po prerokovaní a odsúhlasení na pedagogickej rade a po vyjadrení Rady školy, riaditeľka školy zverejňuje podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia
By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Prijímacie konanie . Topky
DETAIL
nov
16

Uchádzači o štúdium v šk. roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 ponúkame štúdium v študijnom odbore: GYMNÁZIUM – Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie . Topky . Uchádzači
DETAIL
jún
20

VÝSLEDKY prijímacích skúšok – 2. kolo

Gymnázium P. O. Hviezdoslava zverejňuje výsledky prijímacieho konania v druhom kole.

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL
máj
12

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho  prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok. 

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL
máj
11

VÝSLEDKY prijímacích skúšok

Gymnázium P. O. Hviezdoslava zverejňuje výsledky prijímacieho konania.

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL
máj
04

Prijímacie skúšky

Dňa 9. 5. 2017 (t. j. v utorok) a 11. 5. 2017 (t. j. vo štvrtok) sa uskutoční I. kolo prijímacích skúšok pre štúdium na našej škole v školskom roku 2017/2018.

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL
jan
30

Voliteľné predmety na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku

Rámcový učebný plán ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu je schvaľovaný ministerstvom školstva pre jednotlivé typy škôl.

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Prijímacie konanie
DETAIL
jan
17

Uchádzači o štúdium v šk. roku 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 ponúkame štúdium v študijnom odbore: GYMNÁZIUM – Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL