Prijímacie konanie

dec
04
nov
22

Stále medzi najlepšími

Dňa 15. novembra 2018 zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO rebríček základných a stredných škôl

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Prijímacie konanie . Topky . Uchádzači
DETAIL
máj
30

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho  prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok. 

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Prijímacie konanie . Topky
DETAIL
máj
17

VÝSLEDKY prijímacích skúšok

Gymnázium P. O. Hviezdoslava zverejňuje výsledky prijímacieho konania.

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Prijímacie konanie . Topky
DETAIL
máj
11

Harmonogram prijímacích skúšok

1. príchod žiakov do tried do 7.45 hod. 2. prezentácia, úvodné pokyny do 8.00 hod. 3. prijímacie skúšky z matematiky  8.00 – 9.00 hod. 4. prestávka 9.00 – 9.15 hod. 5. prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry  9.20 – 10.20 hod. Výsledky prijímacích skúšok 1. kola ( spolu 1. a 2. termín) budú zverejnené po zasadnutí prijímacej
By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL
apr
27

Informácie k prijímaciemu konaniu

Riaditeľstvo školy oznamuje:

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Prijímacie konanie . Topky
DETAIL
mar
28

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, po prerokovaní a odsúhlasení na pedagogickej rade a po vyjadrení Rady školy, riaditeľka školy zverejňuje podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia
By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Prijímacie konanie . Topky
DETAIL
nov
16

Uchádzači o štúdium v šk. roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 ponúkame štúdium v študijnom odbore: GYMNÁZIUM – Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie . Topky . Uchádzači
DETAIL