2. kolo prijímacieho konania

2. kolo prijímacieho konania

Riaditeľka Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2023/2024 na nenaplnený počet miest sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok. 

Termín doručenia prihlášok pre 2. kolo je do 12. júna 2023.

Termín konania 2. kola je 20. jún 2023.

Prihlášky je potrebné doručiť prostredníctvom edupage.org, osobne, poštou na adresu školy alebo mailom na adresu riaditel@gpohkk.edu.sk.

Kritériá na prijatie sú zverejnené na stránke školy.

Výsledky budú zverejnené 23. júna 2023 na výveske školy a webovom sídle školy.

Ďalšie informácie na telefónnom čísle 0903319517 alebo mailom na adrese riaditel@gpohkk.edu.sk.

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy