Účelové cvičenie OŽZ

Účelové cvičenie OŽZ

V stredu 24.5.2023 sa uskutočnilo Účelové cvičenie OŽZ pre žiakov I. a II. ročníka.

Náplňou cvičenie bolo praktické precvičenie zdravotníckej a topografickej prípravy a teória v oblasti dopravnej výchovy a civilnej obrany.
Pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa cvičenie uskutočnilo v priestoroch školy.
Mgr. Otto Krajňák