KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA

KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA

Tretiaci nášho gymnázia absolvovali kurz ochrany života a zdravia v termíne 23.05.2023 – 25.05.2023.

V prvý deň sa žiaci a vyučujúci stretli pred futbalovým štadiónom. Presunuli sa v teréne do lesoparku nad sídliskom Sever. Príprava táboriska sa podarila, opečená strava bola rôznorodá a krásny výhľad na Tatry a farby jari potešili srdiečko.

Na druhý deň čakal na študentov teoretický a praktický výcvik. Obsahoval zdravotnú prípravu, riešenie mimoriadnych udalostí – civilná obrana, pobyt a pohyb v prírode.

Martin Varšo a Ondrej Pitoňák, žiaci gymnázia pomohli vysvetliť zdravotnú prípravu, prvú pomoc pri uštipnutí hadom, prvú pomoc pri zlomeninách, pri úpaloch. Všetkých nás svojimi vedomosťami zaujali.

Kurz sme ukončili možnosťou spoločne si zašportovať  v našej telocvični. Basketbal, volejbal, posilňovanie, futbal boli náplňou posledného dňa.

Všetkým vyučujúcim patrí veľká vďaka za spoluprácu a fundovaný prístup, žiakom pochvala za kreatívnu prípravu stravy, disciplínu a obdivuhodné športové výkony.

 

Mgr. Bronislava Oravcová