Prijímacie konanie

apr
27

Informácie k prijímaciemu konaniu

Riaditeľstvo školy oznamuje:

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Prijímacie konanie . Topky
DETAIL
nov
16

Uchádzači o štúdium v šk. roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 ponúkame štúdium v študijnom odbore: GYMNÁZIUM – Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie . Topky . Uchádzači
DETAIL
jún
20

VÝSLEDKY prijímacích skúšok – 2. kolo

Gymnázium P. O. Hviezdoslava zverejňuje výsledky prijímacieho konania v druhom kole.

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL
máj
12

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku oznamuje, že v rámci prebiehajúceho  prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok. 

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL
máj
11

VÝSLEDKY prijímacích skúšok

Gymnázium P. O. Hviezdoslava zverejňuje výsledky prijímacieho konania.

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL
máj
04

Prijímacie skúšky

Dňa 9. 5. 2017 (t. j. v utorok) a 11. 5. 2017 (t. j. vo štvrtok) sa uskutoční I. kolo prijímacích skúšok pre štúdium na našej škole v školskom roku 2017/2018.

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL
jan
30

Voliteľné predmety na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku

Rámcový učebný plán ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu je schvaľovaný ministerstvom školstva pre jednotlivé typy škôl.

By Mgr. Marek Žmijovský | Aktuality . Prijímacie konanie
DETAIL
jan
17

Uchádzači o štúdium v šk. roku 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 ponúkame štúdium v študijnom odbore: GYMNÁZIUM – Študijný odbor 7902 J 00 gymnázium

By Mgr. Marek Žmijovský | Prijímacie konanie
DETAIL