Úspech na dekanátnom kole Biblickej olympiády žiakov SŠ

Úspech na dekanátnom kole Biblickej olympiády žiakov SŠ

Na dekanátnom kole Biblickej olympiády žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo 22. marca 20017 v priestoroch Základnej školy s materskou školou svätého Kríža, úspešne reprezentoval našu školu trojčlenný tím žiakov v tomto zložení: Sára Špaková z II. C, Martina TomalováPavol Vilček (obaja z I. B). V konkurencii, ktorú tvorili i žiaci cirkevných škôl, obsadili 3. miesto a postúpili do diecézneho kola. To sa bude konať o mesiac na pôde Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Okrem postupu chceme vyzdvihnúť aj skutočnosť, že sme boli v tejto nábožensky zameranej súťaži najúspešnejšou štátnou strednou školou.