Časopis Stretnutia v jeden deň úspešný dvakrát

Časopis Stretnutia v jeden deň úspešný dvakrát

Dňa 30. novembra 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie dvoch súťaží školských časopisov.  V oboch súťažiach sa náš časopis Stretnutia umiestnil na popredných miestach a získal navyše špeciálne ocenenie.

Učiteľka zodpovedná za vydávanie časopisu Mgr. A. Petrášková spolu so šéfredaktorkou Laurou Špakovou z II. C prevzali diplom za 1. miesto v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov Pro Slavis v Žiline.

Pani riaditeľka Mgr. D. Mihóková s členmi redakčnej rady A. Gurkom z III. B a S. Batoryovou zo IV. B prevzali diplom a vecné ceny za 2. miesto v Súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja a špeciálnu cenu za víťazstvo v kategórii Najlepšia titulka.

Celému redakčnému kolektívu a A. Petráškovej blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Fotogaléria

[g-gallery gid=”3332″]