Beseda s Luciou Hurajovou

Beseda s Luciou Hurajovou

Lucia Hurajová je známou filmovou, seriálovou, divadelnou a rozhlasovou herečkou, aktívne pôsobí v dabingu a ako recitátorku ju možno často vidieť v projektoch spojených s literatúrou. Okrem toho je ambasádorkou 57. ročníka Literárneho Kežmarku, najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku.

V piatok 17. júna k nám zavítala na gymnázium, aby sa stretla so študentmi 1. a 2. ročníka. Beseda bola vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Lucia Hurajová žiakom porozprávala o svojich gymnaziálnych rokoch, o čase na vysokej škole, pobyte v zahraničí a, samozrejme, o svojich hereckých skúsenostiach. Nechýbali ani otázky o literatúre a knihách. Žiaci tak mali možnosť nazrieť do života a sveta herečky a porozprávať sa s ňou na rôzne témy.

 

Nina Cehuľová, II. B