Cvičenie na ochranu života a zdravia 2023

Cvičenie na ochranu života a zdravia 2023

Dňa 14.09. 2023, vo štvrtok, sa uskutočnilo cvičenie na ochranu života a zdravia, ktorého sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa žiaľ nemohlo konať v prírode a žiaci sa museli presunúť do priestorov veľkej telocvične T2.
To však našich žiakov neodradilo od pozitívnej nálady a cvičenie si užili s úsmevom na tvári.
Program zahŕňal rýchlokurz používania buzoly a poučenie o základných informáciách prepravovania sa v prírode, o čo sa postarala pani profesorka Oravcová.
Ďalej boli žiaci poučený o základných informáciách cestnej premávky, pánom profesorom Čavićom.
Ako rýchlo reagovať v životu nebezpečnej situácii žiakom vysvetlil pán profesor Krajňák.
A na jednom zo stanovíšť, ktoré mali na starosti dve šikovné žiačky z II.B, Berta a Natália, žiaci dostali prednášku o zdraví, kde im bolo ukázané správne podanie prvej pomoci – KPR, ďalej kedy ako reagovať pri rôznych úrazoch. Žiaci sa naučili ako v takých prípadoch môžu zachrániť život buď sebe, alebo aj inému človeku.

Lenka Liptákova, II.A