Ďakujeme všetkým, ktorí vidia život aj z inej strany

Ďakujeme všetkým, ktorí vidia život aj z inej strany

Dňa 20. apríla sa dobrovoľníci z radov žiakov III. A triedy zapojili do najvzácnejšej zbierky Deň narcisov 2023.

Zbierku realizovali Laura Belúchová, Zoja Hermelová, Damián Slivovský a Chiara Anna Vitkovská v priestoroch našej školy a v uliciach mesta Kežmarok.

Podarilo sa im spolu do pokladničiek vyzbierať úžasnú sumu – 692, 82 eur, ktoré boli zaslané na účet Ligy proti rakovine.

Ďakujeme všetkým darcom z radov zamestnancov a žiakov školy, aj širokej verejnosti.

Zároveň patrí vďaka našim dobrovoľníkom, ktorí sa ochotne rozhodli pomôcť dobrej veci.

Naďalej sa dá prispievať (do 28. apríla 2023):
– formou SMS (hodnota je 3 eurá) na číslo 848 alebo
– ľubovoľným príspevkom na účet SK09 0900 0000 0054 5454 5454

 

Ing. Daniel Čekovská