Darujte nám 2%

Darujte nám 2%

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

 

 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Kežmarské Gymnázium P.O. Hviezdoslava
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hviezdoslavova 20, 06014 Kežmarok
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 51206790