Európsky deň jazykov 2018

Európsky deň jazykov 2018

Dňa 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy.

V tento deň si žiaci II. A s Mgr. Editou Hruškovou Molnárovou pripravili rozhlasovú reláciu k téme Európsky deň jazykov a tajničku, ktorá obsahovala 20 slov na tému cestovanie v nemeckom a anglickom jazyku.

Do súťaže sa zapojilo 50 žiakov, z nich bolo 29 úspešných riešiteľov. Vylosovali sme 11 výhercov, ktorí si svoje ceny vylosujú dňa 10. 10. 2018 o 13.30 v matematickej učebni, v ktorej sa bude konať Informačné popoludnie o štúdiu v zahraničí, na ktorom si môžete pozrieť a vypočuť prezentácie Viktórie Baranove (Veľká Británia), Alexa Šajtlavu (Rakúsko) a Silvestra Lorenčíka (USA). Ste srdečne pozvaní.

Mgr. Edita Hrušková Molnárová

Výhercovia súťaže:

 1. Samuel Giblák
 2. Marek Mikolajčík
 3. Jana Uhlárová
 4. Laura Arpášová
 5. Dominika Ondo-Eštóková
 6. Stanislav Krempaský
 7. Adam Heteš
 8. Timea Frankovičová
 9. Andrej Stracený
 10. Mária Sarah Pacigová
 11. Alexandra Budzová