Imatrikulačný večierok

Imatrikulačný večierok

Dňa 25. 10. 2019 trieda III.B nášho gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pripravila pre žiakov I. A a I. B triedy imatrikulačný večierok.

Slávnostný zápis nových študentov sa konal vo veľkej telocvični nášho gymnázia. Tretiaci pre našich prvákov pripravili rôzne zábavné úlohy, ktoré museli splniť. Po absolvovaní všetkých úloh bola pre nich prichystaná diskotéka s malým občerstvením. Veríme, že sa večierok páčil našim prvákom a tešíme sa na imatrikuláciu v budúcom školskom roku.

Profesor geografie Jozef Vlček

Fotoalbum

« 1 z 2 »