KIDS ATHLETICS

KIDS ATHLETICS

KIDS ATHLETICS

Dňa 27.5.2022 sa študenti III.A triedy zúčastnili ako animátori celomestskej súťaže pre I. stupeň základných škôl, KIDS ATHLETICS, kde vypomáhali pri organizácii podujatia a ako rozhodcovia pri jednotlivých disciplínach. K úspešnej realizácii prispelo aj krásne slnečné počasie a odmenou nám boli rozžiarené oči malých žiačikov.

V Kežmarku 31.5.2022
Mgr. O. Krajňák