Krajské kolo  Ekonomickej olympiády v Prešove

Krajské kolo  Ekonomickej olympiády v Prešove

V piatok 28. 2. 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Ekonomickej olympiády v Prešove. Tejto súťaže sa zúčastnil aj žiak nášho gymnázia, Roman Kurtý zo IV. B. V rámci Prešovského kraja bolo 81 súťažiacich. Roman Kurtý sa umiestnil na krásnom 11. mieste, čo je nepochybne skvelý výsledok.  Zároveň sme si odniesli aj cenu za najlepší priemerný výsledok v školskom kole, v podobe troch kníh Ekonómia v 31 hodinách.

Romanovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Katarína Cintulová