Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády

Dňa 17. 5. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo 64. ročníka Fyzikálnej olympiády kategórií B, C a D v priestoroch Gymnázia Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, v Bardejove.

Po úspešnom domácom kole, v ktorom študenti riešili šesť teoretických a jednu praktickú úlohu, v krajskom kole nás reprezentovali títo žiaci:  Rebeka Čorbová z I. B v kat. D a Šimon Zemčák z II. A v kat. C.

Počas 4 hodín riešili štyri náročné úlohy.

Obom  súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

RNDr. I. Duľa, PhD.