Krajské kolo Matematickej olympiády

Krajské kolo Matematickej olympiády

Dňa 4. 4. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo 72. ročníka Matematickej olympiády kategórií C a B v priestoroch gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, Mudroňova 20.

Po úspešnom domácom kole v ktorom študenti riešili šesť úloh a školskom kole, kde riešili 3 úlohy, na krajské kolo postúpil žiak I. A triedy Tomáš Cehula  v kat. C. Počas 4 hodín riešil štyri náročné úlohy.

Výsledky budú známe do dvoch týždňov.

Tomášovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

RNDr. I. Duľa, PhD.