Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

piatok 10. 2. 2023krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry naše gymnázium reprezentovali žiačky Berta Hudinová z I. B a Zuzana Vojtechová zo IV. B.

Víťazky školského kola tejto súťaže mali možnosť v Prešove na Gymnáziu J. A. Raymana porovnať svoje schopnosti a vedomosti s rovesníkmi v troch bodovaných „disciplínach“. Museli zvládnuť písomný test, tvorivú prácu s textom a ukázať rečnícky talent pri ústnom prejave.

Maturantka Zuzana Vojtechová obsadila pri svojej premiérovej účasti v kategórii A (žiaci 3. a 4. ročníka) 9. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Prváčka Berta Hudina debutovala v kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka) dvanásta. Obe dievčatá si za svoje umiestnenie v prvej polovici bodovacej tabuľky zaslúžia náš rešpekt. Odmenou sú pre nich určite aj cenné skúsenosti, ktoré mohli získať.

Veríme, že účasť v tejto súťaži ešte viac posilní ich vzťah k literatúre a k rodnému jazyku. Nech sú inšpiráciou pre ďalších žiakov našej školy.

Mgr. Pavol Šoltys