Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

12. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády v najvyššej kategórii A určenej žiakom 3. a 4. ročníka stredných škôl. Zúčastnil sa ho iba jeden žiak školy – Jakub Venglik z III. C, ktorý za 4 hodiny vyriešil náročné úlohy a stal sa úspešným riešiteľom školského kola. Na základe týchto výsledkov postupuje na krajské kolo, ktoré bude 16. 1. 2018 v Prešove.

Študentom 1. a 2. ročníka pripomíname, že riešenia úloh domáceho kola matematickej olympiády treba odovzdať do 19. januára 2018 (aspoň 4 úlohy). Školské kolo matematickej olympiády v kategóriách B, C sa uskutoční 30. januára 2018.

RNDr. Marta Mlynarčíková