Mgr. Jana Tomaškovičová

Mgr. Jana Tomaškovičová

Mgr. Jana Tomaškovičová

  • maturitný ročník: 2012/2013
  • absolvent Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, odbor: mediálne štúdiá
  • pôsobisko: redaktorka Rádia Košice