Mladý Európan

Mladý Európan

Dňa 12. apríla 2018 sa naša škola zúčastnila 13. ročníka regionálnej súťaže Mladý Európan, ktorá sa konala tradične v hoteli Satel v Poprade. Táto súťaž je o tímovej spolupráci a súťaží sa v 3-členných družstvách. Tohtoročné družstvo v zložení Dominika Ondo-Eštoková (III. B), Sára Špaková (III. C) a Damián Pružinský (III. B) sa umiestnilo na peknom 4. mieste.

Mgr. Vladimíra Mačáková