Múzeum v Kežmarku – história a poslanie

Múzeum v Kežmarku – história a poslanie

V našom gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku bola realizovaná 23.06.2022 prednáška pre študentov, ktorí navštevujú seminár z dejepisu. Prednášku pod názvom: „Múzeum v Kežmarku – história a poslanie“  viedol bývalý absolvent nášho gymnázia, v súčasnosti historik Múzea v Kežmarku Mgr. Vladimír Julián Ševc.

Študenti sa prostredníctvom pútavého odborného výkladu prednášajúceho dozvedeli mnoho užitočných informácii o histórii, poslaní a práci zamestnancov daného múzea v našom meste.

Týmto sa chceme poďakovať historikovi Mgr. Vladimírovi Juliánovi Ševcovi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v nasledujúcom školskom roku 2022/2023 s Múzeom v Kežmarku.

 

Jozef Vlček