Nákup kníh do knižnice s podporou Fondu na podporu umenia

Nákup kníh do knižnice s podporou Fondu na podporu umenia

Školská knižnica Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku zakúpila do svojho fondu 101 nových titulov v hodnote 1055 €.

Na nákup kníh bola využitá dotácia z Fondu na podporu umenia (1000 €), boli sme úspešní pri podávaní projektu s názvom Kniha pre všetkých. Zvyšnú sumu (spoluúčasť) tvoril príspevok Rady rodičov pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava (55 €).

V rámci projektu prebiehal elektronický prieskum medzi učiteľmi školy, ktorí mohli do elektronického dokumentu online dopĺňať požiadavky na tituly z odbornej i umeleckej literatúry. Takto sa podarilo vybrať naozaj potrebné a žiadané tituly kníh. Prevažnú väčšinu žiadanej literatúry zabezpečila spolupráca s kníhkupectvom Alter ego v Kežmarku, ktoré poskytlo na všetky tituly zľavu 20 %.

Z jednotlivých odborov/predmetov sme získali: matematika – 3 tituly, náuka o spoločnosti – 1 titul, francúzsky jazyk – 7 titulov, nemecký jazyk – 4 tituly, umenie a kultúra – 4 tituly, anglický jazyk – 19 titulov, informatika – 8 titulov, slovenský jazyk – 17 + 21 titulov, dejepis – 2 tituly, náboženská výchova – 15 titulov. 21 zakúpených titulov kníh (beletria) bolo vydaných s podporou Fondu na podporu umenia.

Na projekt sme nadviazali aj na konci roka 2018, keď nám kníhkupectvo Alter ego dodalo ďalších 21 titulov kníh, ktoré boli požadované učiteľmi v elektronickom prieskume v rámci projektu FPU s názvom Kniha pre všetkých, no finančný limit 1055 € ich neumožnil zakúpiť. Prostriedky v hodnote 162,57 € škola uvoľnila v rámci nákupu učebných pomôcok.

Fotografie zakúpených kníh si môžete pozrieť v galérii na webovej stránke školy. Všetky tituly sú už spracované v elektronickom systéme školskej knižnice a je možné si ich vypožičať.

Mgr. Pavol Šoltys

Fotoalbum

[g-gallery gid=”5081″]